Herunder et uddrag af bekendtgørelsen fra Arbejdstilsynet omkring brug af skærmbriller. Nr. 1108 af 15.12.1992

 

§6

Den ansatte har ret til en passende undersøgelse af øjne og syn:

1. Inden arbejdet ved skærmterminalen påbegyndes.

2. Med jævne mellemrum herefter.

3. Når der opstår synsproblemer, der kan skyldes arbejdet ved skærmterminalen.

Stk. 2

Undersøgelsen skal foretages af en person med de fornødne kvalifikationer.

Stk. 3

Den ansatte har ret til en øjenundersøgelse hos en speciallæge, hvis den i stk. 1 og 2 nævnte undersøgelse viser, at dette er nødvendigt.

Stk. 4

Den ansatte skal have udleveret specielle synskorrigerende hjælpemidler, herunder briller eller kontaktlinser, som er beregnet til det pågældende arbejde, hvis de i stk.1 til 3 nævnte undersøgelser viser, at dette er nødvendigt og, hvis den ansattes egne briller eller kontakt linser ikke kan anvendes.

Stk. 5

Arbejdsgiveren skal sikre den ansatte adgang til de i stk. 1 til 3 nævnte undersøgelse uden udgifter og så vidt muligt inden for normal arbejdstid og har desuden pligt til at sørge for, at den ansatte får udleveret de i stk. 4 nævnte briller eller kontaktlinser uden omkostninger for den ansatte.